Change Manager - THE FUTURIST BE

Ga naar de inhoudCHANGE MANAGER


Bedrijven en organisaties hebben steeds meer behoefte aan change managers. We leven in een snelle tijd met veel veranderingen. Voor veel bedrijven is het van levensbelang om tijdig in te kunnen spelen op veranderingen in de markt en maatschappij.

Als change manager is het aan mij om te zorgen dat een verandering binnen een bedrijf of organisatie succesvol verloopt.

Als het brein, de motor en het aanspreekpunt stuur ik het gehele veranderingstraject binnen een bedrijf of organisatie.
Ik bedenk een veranderingsproces, zet de lijnen uit d.m.v. een programma, organiseer en stuur de mensen aan zodat de verandering soepel verloopt.

Ik
bewaak de voortgang van de verandering binnen de organisatie en blijf het aanspreekpunt voor directie, leidinggevenden en managers gedurende de verandering.

Interesse of vragen ?

> Contacteer me <

© thefuturist.be
Terug naar de inhoud